top of page

MILLA VANILLA Velvet - Amidala

Badania na dysplazje:

HD- A/A

ED- 0/0

 Badania genetyczne oczu:

                                              

CEA - anomalia oczu Colie -  N/N -wolna od mutacji  (czyste)

PRA-prcd - postępujący zanik siatkówki - N/N - wolna od mutacji  (czyste)  

HSF4 - katarakta - N/N -wolna od mutacji  (czyste) 

 

bottom of page